Kontakt

Pořadatel závodu:

David Sedláček

tel. +420 606 073 453

e-mail: lastia.ds@email.cz

 

Propozice DAfishing Lastia cup Asuán podzim

Datum konání závodů: 24. 10. 2014 – 26. 10. 2014

Pořadatel závodů: David Sedláček, tel. 606 073 453, e-mail lastia.ds@email.cz

Garant závodů: DAFISHING – specialista na nástrahy a návnady pro ryby od firmy Lastia.
Na Roudné 119, 301 00 Plzeň, tel. 608 172 969, e-mail info@dafishing.cz

Závod: Jedná se o uzavřené závody s omezeným množstvím krmení pro max. 18 dvou až tří členných družstev, kdy třetí člen je veden jako pomocník a může se aktivně účastnit lovu. Lov ryb je povolen na čtyři pruty.

Popis závodů: Délka závodů je 50 hodin, chytá se nonstop na vodní nádrži Asuán. Bodovaná ryba je kapr, amur a jeseter o min. hmotnosti 3 kg včetně.

Krmení: Jedná se o závody s omezenou dobou krmení – krmit se smí pouze ½ hod.:
- pátek 10.00–10.30 hod., 17.00–17.30 hod.
- sobota 7.30–8.00 hod., 17.00–17.30 hod.
- neděle 7.30–8.00 hod.
Krmení bude probíhat vždy jedním členem týmu, tzn. žádný tým nebude krmit současně – kobrou, spombou, košíčkem, lopatkou, ...
Krmení začne a skončí vždy na signál rozhodčího.
Délka návazce je maximálně 50 cm!!!
Krmítko je zakázané. Zákaz obalování olov pastou a těsty!!! PVA povoleno.
Jako nástrahu je zakázáno používat živou a mrtvou rybičku nebo její části, včetně všech umělých napodobenin. Vnadit se nesmí: luštěninami (hrách, boby apod.), syrovým masem, krví, škrkavkami a veškerými chráněnými živočichy.

Startovné: 4.000 Kč za 2 až 3 členný tým. Pokud tým po uhrazení startovného zruší účast na závodech, může tak učinit do 24. 9. 2014 – bude mu vrácena částka 3.800 Kč (zahraničnímu týmu bude vrácena částka ponížená o aktuální bankovní poplatek). Po tomto termínu se startovné nevrací a družstvo si musí zajistit náhradu. Náhradní družstvo si může změnit název.

Časový harmonogram:
Čtvrtek 23. 10. 2014
od 16.00 hod. závody v hodu do dálky – pro vítěze krmení od firmy Lastia, pohár, prut Delphin od firmy Moss.sk
Pátek 24. 10. 2014
6.30–7.30 hod. – losování
7.30 hod. – přeprava na místa
10.00 hod. – start závodů
Neděle 26. 10. 2014
12.00 hod. – ukončení závodů
14.00 hod. – vyhlášení závodů
Během závodů bude jídlo zajišťovat a prodávat spolek Mladoňovice v bufetu. Nabízí teplé snídaně, obědy, večeře, polévky, uzeniny, pivo, alko, nealko, kávu atd. Jedno menu na celé závody (2 x snídaně, 3 x oběd, 2 x večeře) v ceně 450 Kč.

Ceny:
1. místo – pohár, hotovost 20.000 Kč
2. místo – pohár, hotovost 10.000 Kč
3. místo – pohár, hotovost 5.000 Kč
4.–10. místo – ceny od sponzorů
Cena za nejtěžší rybu – pohár

Pravidla DAFISHING–Lastia Cup Asuán podzim 2014:
- Nástrahy a návnady – vše podle rybářského řádu spolku Mladoňovice.
- Každá ulovená ryba se před vrácením do vody musí ošetřit Klinikem.
- Krmit je povoleno rukou, krmící raketou, kobrou, prakem, krmící lopatkou. Je povoleno používat PVA sáček nebo PVA nit.
- Lovit budou dvojčlenná družstva, s možností jednoho pomocníka na čtyři pruty, každý prut s jedním návazcem a jedním háčkem bez protihrotu.
- Je zakázáno jakýmkoli způsobem upravovat břehy a porosty břehů.
- Je zakázáno zavážení nástrah a návnad a vstupovat do vody.
- Je zakázáno označení lovných míst.
- Je zakázáno vyjíždění lodí na vodu v průběhu závodů.
- Je zakázáno používání zavážecí lodičky.
- Při nahazování, zdolávání a podebírání ryby nesmí závodník vstupovat do sektoru sousedního týmu.
- Po čas závodů platí pravidla nádrže Asuán, která najdete na stránkách – http://www.rybari-mladonovice.unas.cz/vykendovy_lov.html a také budou k nahlédnutí u rozhodčích.
- Povinnou výbavou týmu je odpadkový pytel, prostorný podběrák – min. 80 cm ramena, vyháčkovací matrace z nenasákavého materiálu dostatečně polstrovaná o rozměrech 80 x 120 cm a 4 ks eko saků – v 1 saku se smí přechovávat max. 2 ks ryb! Při naplnění 3. saku ihned volat rozhodčího!!!
- Každý tým musí mít povinně kbelík s vodou na polévání ryb a focení bude probíhat vždy vkleče za podložkou!!!
- Pohyb vozidel kolem nádrže je zakázán.
- Bodovány budou ryby s minimální váhou 3 kg včetně, a to 1gr = 1 bod. Bodován bude kapr, amur a jeseter. Vítězem je družstvo s největším počtem bodů.
- Po zvážení ryby rozhodčím za přítomnosti zástupce z vedlejšího týmu je ryba vrácena do vody a zapsána do úlovkového listu. Vše musí potvrdit rozhodčí a sousední tým svým podpisem.
- Pokud se zdolávaná ryba dotkne sestavy soupeřů a ti podají protest, je ryba vrácena do vody a není bodována.
- Každá ulovená ryba musí být vylovena podběrákem a vyháčkovaná na podložce.
- Pokud dojde po skončení závodů ke shodnému výsledku, vyhrává družstvo, které ulovilo těžší rybu.
- Nejtěžší ulovená ryba bude ohodnocena cenou. Pokud dojde ke shodě váhy, je rozhodující dřívější čas ulovení ryby.
- Při hrubém porušení pravidel bude týmu anulován výsledek. Při druhém porušení pravidel bude tým vyloučen ze závodů, a to bez náhrady.

Hrubým porušením pravidel je myšleno:
- Nedodržení výše vypsaných pravidel či pravidel rybníku Asuán a DAFISHING–Lastia.
- Nepořádek na lovném místě.
- Rušení ostatních týmů hlasitými projevy a svým chováním.
- Pokusem o podvod nebo podvod.
Protest může podat kapitán týmu každému rozhodčímu, a to neprodleně. Pokud tým podává protest, musí složit k rukám hlavního rozhodčího kauci ve výši 1.000 Kč, která při neoprávněném protestu propadá ve prospěch pořadatele. Na protesty podané po ukončení závodů nebude brán zřetel.

Závodníci startují na vlastní nebezpečí!!!
Závodníci zodpovídají za své jednání a svoje vybavení!!!

Losování: Losovat se bude podle pořadí přihlášených závodních týmů a zástupce vylosuje nejdříve pořadí k losování, a poté při druhém losování svůj sektor. Pokud se některý tým nebude moci dostavit ve stanoveném termínu, bude mu přiděleno místo volné.

Přihlášky: Přehledy týmů budou probíhat na stránkách www.dafishing.cz. Přihláška musí obsahovat jméno kapitána, kontaktní e-mail, název týmu a tel. kontakt. Přihlášky zasílejte na e-mail lastia.ds@email.cz.

Startovné: Startovné se bude platit bankovním převodem na účet č. 2100550113/2010 FIO banka nejpozději do 14 dnů od zaslání Vaší přihlášky (do zprávy pro příjemce uvést jméno týmu nebo závodníka).
Poslední možný termín pro zaslání přihlášky je 24. 9. 2014.
Po uhrazení startovného bude registrace platná. Kdo platbu do 14 dnů od podání přihlášky neprovede, automaticky ze startovní listiny vypadává.
Pořadatel může závody bez udání důvodů zrušit. V tomto případě se startovné bude vracet v plné výši.

Dojde-li k nesrovnalostem mezi pravidly DAFISHING–Lastia a řádem spolku Mladoňovice, platí pravidla DAFISHING–Lastia.