Kontakt

Pořadatel závodu:

David Sedláček

tel. +420 606 073 453

e-mail: lastia.ds@email.cz

 

DAFISHING LASTIA-ASUÁN-50H

Od   23.5.2014 11:00   do   25.5.2014 13:00
Dešná Dafishing Lastia cup 7-9.10. 2016 Podzim Datum akce: 7.10.2016 Zaměření: Kaprařina Kraj: Vysočina DAFISHING – LASTIA CUP DEŠNÁ 2016 podzim Pozor!!!! Spolek rybářů Jemnice-vyžaduje podložku vaničkového typu!!!!!Kdo nebude mět-nemůže závodit!!!! Spolek půjčuje podložky za poplatek. Datum konání závodu: 7.10. 2016 – 9.10.2016 Pořadatel závodu: David Sedláček, tel. 606 073 453 emeil- lastia.ds@email.cz Garant závodu: DAFISHING specialista na nástrahy a návnady pro ryby od firmy Lastia.Plzeň Na Roudné 119 Psč.301 00 tel.608 172 969 info - www.dafishing.cz Závod: Jedná se o uzavřený závod s omezeným množstvím krmení pro max. 29 dvou až tří členných družstev, kdy třetí člen je veden jako pomocník a může se aktivně účastnit lovu. Lov ryb je povolen na čtyři pruty. Popis závodu: Délka závodu je 50 hodin, chytá se nonstop na vodní nádrži Dešná o rozloze 15 ha. Bodovaná ryba je kapr, amur a jeseter o min. hmotnosti 7 kg včetně. Závod bude možné sledovat on-line na http://www.mrk.cz/ Krmení: Jedná se o závod s omezeným množstvím krmení Maximálně 30kg boilies, pelet, pop up, pasty,dipy ….. Maximálně 30kg partiklu – kukuřice, řepka,pšenice, methodmix ….. Jako nástrahu je zakázáno používat živou a mrtvou rybičku, nebo její části. Vnadit se nesmí: luštěninami (hrách, boby, apod…), syrovým masem, krví,suchou kukuřicí, škrkavkami a veškerými chráněnými živočichy. Startovné: 5.000,- Kč za 2 až 3 členný tým. Pokud tým po uhrazení startovného zruší účast na závodech, může tak učinit do 1.8.2016 – bude mu vrácena částka 4.800,-Kč. (zahraničnímu týmu bude vrácena částka ponížená o aktuální bankovní poplatek). Po tomto termínu se startovné nevrací a družstvo si musí zajistit náhradu. Náhradní družstvo si může změnit název. Časový harmonogram: Čtvrtek 6.10.2016 od 17.00hod. – sud piva zdarma-účast dobrovolná, občerstvení zajišťuje p. Kasal Pátek 7.10.2016 6.00 -6.45-prezentace teamu - 6 45 hod. - losování 7.30 - 10.00 hod - přeprava na místa 9.00 - 10.50 hod. – vážení krmení - 11.00 hod - start závodu Neděle 9.10.2016 13.00 hod - ukončení závodů 15.00 hod - vyhlášení závodů Během závodů bude jídlo zajišťovat a prodávat p. Kasal v karavanu – bufetu. Nabízí teplé obědy, večeře, polévky, uzeniny, pivo, alko, nealko, kávu a atd…. Ceny: 1. místo – pohár, hotovost - 20.000Kč + krmení od f. Lastia v hodnotě 3.000,-Kč 2. místo – pohár, hotovost - 15.000,-Kč + krmení od f. Lastia v hodnotě 3.000,-Kč 3. místo – pohár,hotovost -10.000kč + krmení od f. Lastia v hodnotě 4.000,-Kč 4. místo–krmení v hodnotě 4.000kč 5- 10. místo – ceny od sponzorů Cena za nejtěžší rybu – pohár + krmení od f.Lastia Pravidla DAFISHING - Lastia Cup Dešná - Maximálně 30kg – boilies, pelety, pop up boilies, dipy, tekuté nebo práškové posilovače, pasty. - Maximálně 30kg partiklu – kukuřice, řepka, konopí, methodmix, obilí. - Všechno krmení bude před závodem zváženo rozhodčími v sektoru družstva a každý závodník musí předložit – ukázat všechny osobní věci a automobil k nahlédnutí rozhodčímu pro kontrolu. - Všechno krmení, které bude mít tým navíc, propadá pořadateli!!!! - Pokud tým bude mýt vedle sebe auto po čas závodu,nesmí bouchat dveřmi a rušit ostatní týmy a všechny auta se otočí při příjezdu na lovné místo po směru k odjezdu,auta nesmí vjíždět na pole. - Pokud k závodnímu týmu přijede návštěva, musí se předem přihlásit u rozhodčích a předložit věci ke kontrole, pokud tak neučiní, zodpovídá za ni tým, ke kterému přišla a ten bude potrestán anulováním výsledků !!!! Ve vlastním zájmu návštěvy informujte !!! - Nástrahy a návnady – vše podle rybářského řádu Jemnice - Každá ulovená ryba se před vrácením do vody musí ošetřit Klinikem -Při závěrečném signálu-klaksonu auta pro ukončení závodu,musí bít ryba zaseknutá,to znamená zvednutý prut a zdolávaná a závodník je povinnen ihned nahlas zakřičet na sousední team-MÁM RYBU!!! a to tak,,aby sousední team o tom věděli,ryba zaseknuta po signálu-se neuznává!!! Ryba zaseknutá dle regulí,musí se zdolat do 15minut po skončení závodu a po tomto čase se ryba neuznává.Pokud nějaký team chce podat protest proti sousedovy co nereguelně zasekl rybu po signálu,musí ihned podat protest pořadateli do 15 minut!!!Pořadatel se bude tímto ptoblémem ihned zabívat a team co podá nějaký protest po vyhlášení,má smůlu a pořadatel se timto už nebude zabívat. -Krmení je dovoleno až po začátku závodu. - Krmit je povoleno rukou, krmítkem, krmící raketou, kobrou, prakem, krmící lopatkou. Je povoleno používat PVA sáček nebo PVA niť. - Lovit budou dvojčlenná družstva, s možností jednoho pomocníka na čtyři pruty, každý prut s jedním návazcem a jedním háčkem bez protihrotu. - Je zakázáno jakýmkoli způsobem upravovat břehy a porosty břehů - Je zakázáno zavážení nástrah a návnad a vstupovat do vody,vstup do vody povolen jen při podebrání ryby-po kolena! - Je zakázáno označení lovných míst - Je zakázáno vyjíždění lodí na vodu v průběhu závodu - Je zakázáno používání zavážecí lodičky - Při nahazování, zdolávání a podebírání ryby nesmí závodník vstupovat do sektoru sousedního týmu - Po čas závodu platí pravidla nádrže Dešná, která najdete na stránkách – http://www.rybari.jemnice.cz/index.php?pageřybarsky-rad a také budou k nahlédnutí u rozhodčích.. - povinnou výbavou týmu je odpadkový pytel, prostorný podběrák – min. 80cm ramena, vyháčkovací matrace-podložka vaničkového typu!!!! a 4ks eko saků, v 1 saku se smí přechovávat max. 2ks ryb! Při naplnění 3 saku ihned volat rozhodčího!!! - Každý tým musí mít povinně kbelík s vodou na polévání ryb a focení bude probíhat vždy v kleče za podložkou!!! - pohyb vozidel kolem nádrže je zakázán - bodovány budou ryby s minimální váhou 7 kg včetně a to 1gr = 1 bod. Bodován bude kapr, amur a jeseter. Vítězem je družstvo s největším počtem bodů. - po zvážení ryby rozhodčím za přítomnosti zástupce z vedlejšího týmu, je ryba vrácena do vody, a zapsána do úlovkového listu. Vše musí potvrdit rozhodčí a zástupce vedlejšího týmu svým podpisem. - Sousední tým má povinnost chodit k vážení. - pokud se zdolávaná ryba dotkne sestavy soupeřů a ti podají protest, je ryba vrácena do vody a není bodována - Každá ulovená ryba musí být vylovena podběrákem a vyháčkovaná na podložce - pokud dojde po skončení závodu ke shodnému výsledku, vyhrává družstvo, které ulovilo těžší rybu - nejtěžší ulovená ryba bude ohodnocena cenou. Pokud dojde ke shodě váhy, rozhodne dřívější čas ulovení ryby - při hrubém porušení pravidel bude týmu anulován výsledek. Při druhém porušení pravidel bude tým vyloučen ze závodu a to bez náhrady Hrubým porušením pravidel je myšleno: - nedodržení výše vypsaných pravidel, či pravidel rybníku Dešná a DAFISHING Lastia - nepořádek na lovném místě - rušení ostatních týmů hlasitými projevy a svým chováním - pokusem o podvod nebo podvodem Protest může podat kapitán týmu každému rozhodčímu a to neprodleně. Pokud tým podává protest, musí složit k rukám hlavního rozhodčího kauci ve výši 1.000,- Kč, která při neoprávněném protestupropadá ve prospěch pořadatele. Na protesty podané po ukončení závodů nebude brán zřetel. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel. Závodníci startují na vlastní nebezpečí!!!!!! Závodníci zodpovídají za své jednání a svoje vybavení!!!! Losování: Losovat se bude podle pořadí přihlášených závodních týmů a zástupce vylosuje nejdříve pořadí k losování a poté při druhém losování svůj sektor. Losuje se dvakrát a výměna míst není možná. Pokud se některý tým nebude moci dostavit ve stanoveném termínu, vylosuje si místo až při svém příjezdu, nebo mu bude přiděleno místo volné. Přihlášky: Přehledy týmů budou probíhat na stránkách www.mrk.cz v seznamu závodů a na www.dafishing.cz - DAFISHING. Přihláška musí obsahovat jméno kapitána, kontaktní email, název týmu a tel.kontakt. Přihlášky zasílejte na email lastia.ds@email.cz Startovné: Startovné 5.000kč se bude platit bankovním převodem na účet Číslo účtu: 2500959612/2010 Pro zahraniční týmy IBAN:CZ6020100000002500959612 BIC/SWIFT:FIOBCZPPXXX Fio banka nejpozději do 14 dnů od zaslání vaší přihlášky (do zprávy pro příjemce uvést jméno týmu nebo závodníka) a došlou platbu potvrdím smskou a nebo emailem. Poslední možný termín pro zaslání přihlášky je 1.8.2016. Po uhrazení startovného bude registrace platná. Kdo platbu do 14 dnů od podání přihlášky neprovede, automaticky ze startovní listiny vypadává. Pořadatel může závod bez udání důvodů zrušit. V tomto případě se startovné bude vracet v plné výši. Platbou startovného závodní tým souhlasí s uvedenými pravidly. Dojde-li k nesrovnalostem mezi pravidly DAFISHING Lastia a řádem Jemnice platí pravidla DAFISHING– Lastia.