Kontakt

Pořadatel závodu:

David Sedláček

tel. +420 606 073 453

e-mail: lastia.ds@email.cz

 

Lastia cup Dešna podzim 2019

Dešná podzim 2015 9-11.10.2015

Dešná podzim 2015 Omezené krmení,DAfishing Lastia cup

Datum akce: 9.10.2015


Zaměření: Kaprařina

Kraj: Vysočina

DAFISHING – LASTIA  CUP  DEŠNÁ 2015

Pozor!!!! od roku 2015 spolek rybářů Jemnice-vyžaduje podložku vaničkového typu!!!!!Kdo nebude mět-nebude závodit!!!!

Datum konání závodu: 9.10. 2015 – 11.10.2015

Pořadatel závodu: David Sedláček, tel. 606 073 453 emeil- lastia.ds@email.cz

Garant závodu: DAFISHING  specialista na nástrahy a návnady pro ryby od firmy Lastia.Plzeň  Na Roudné 119  Psč.301 00  tel.608 172 969  Email-info@dafishing.cz

Závod:
Jedná se o uzavřený závod s omezeným množstvím krmení pro max. 34 dvou až tří členných družstev, kdy třetí člen je veden jako pomocník a může se aktivně účastnit lovu. Lov ryb je povolen na čtyři pruty.

Popis závodu:
Délka závodu je 50 hodin, chytá se nonstop na vodní nádrži Dešná o rozloze 15 ha. Bodovaná ryba je kapr, amur a jeseter o min. hmotnosti 7 kg včetně. Závod bude možné sledovat on-line na http://www.mrk.cz/

Krmení:
Jedná se  o závod s omezeným množstvím krmení
Maximálně 30kg  boilies, pelet, pop up, pasty,dipy ….. 
Maximálně 30kg  partiklu – kukuřice, řepka,pšenice, methodmix …..
Jako nástrahu je zakázáno používat živou a mrtvou rybičku, nebo její části, včetně všech umělých  napodobenin. Vnadit se nesmí: luštěninami (hrách, boby, apod…), syrovým masem, krví,suchou kukuřicí,  škrkavkami a veškerými chráněnými živočichy.

Startovné:  4.000,- Kč za 2 až 3 členný tým. Pokud tým po uhrazení startovného zruší účast na závodech, může tak učinit do 9.9.2015 – bude mu vrácena částka 3.800,-Kč. (zahraničnímu týmu bude vrácena částka ponížená o aktuální bankovní poplatek).  Po tomto termínu se startovné nevrací a družstvo si musí zajistit náhradu. Náhradní družstvo si může změnit název.

Časový harmonogram:

Čtvrtek 8.10.2015
     
      od 16hod.-závody v hodu do dálky-pro vítěze krmení od f.Lastia
      od 17.00hod.    –  sud piva zdarma-účast dobrovolná, občerstvení zajišťuje p. Kasal

Pátek 9.10.2015   
  6.00 -  7.00 hod.  - losování
  7.30 - 10.00 hod  - přeprava na místa
10.00 - 10.50 hod. – vážení krmení
                      - 11.00 hod  - start závodu

Neděle 11.10.2015
13.00 hod  - ukončení závodů
                        15.00 hod  - vyhlášení závodů

Během závodů bude jídlo zajišťovat a prodávat p. Kasal v karavanu – bufetu. Nabízí teplé obědy, večeře, polévky, uzeniny, pivo, alko, nealko, kávu a atd….
Ceny:

1. místo – pohár, hotovost  - 20.000Kč  + krmení od f. Lastia v hodnotě 4.000,-Kč
2. místo – pohár, hotovost - 12.000,-Kč + krmení od f. Lastia v hodnotě 4.000,-Kč
3. místo – pohár,hotovost -8.000kč + krmení od f. Lastia v hodnotě 3.000,-Kč
4. místo–krmení v hodnotě 3.000kč
5- 10. místo – ceny od sponzorů
Cena za největší rybu – pohár + krmení od f.Lastia

Pravidla DAFISHING - Lastia Cup Dešná 2014

- Maximálně 30kg – boilies, pelety, pop up boilies, dipy, tekuté nebo práškové  posilovače, pasty.
- Maximálně 30kg partiklu – kukuřice, řepka, konopí, methodmix, obilí.
- Všechno krmení bude před závodem zváženo rozhodčími v sektoru družstva a každý závodník musí předložit – ukázat všechny osobní věci a automobil k nahlédnutí rozhodčímu pro kontrolu.
- Všechno krmení, které bude mít tým navíc, propadá pořadateli!!!!
- Pokud tým bude mýt vedle sebe auto po čas závodu,nesmí bouchat dveřmi a rušit ostatní týmy a všechny auta se otočí při příjezdu na lovné místo po směru k odjezdu,auta nesmí vjíždět na pole.
- Pokud k závodnímu týmu přijede návštěva,  musí se předem přihlásit u rozhodčích a předložit věci ke kontrole, pokud tak neučiní, zodpovídá za ni tým, ke kterému přišla a ten bude potrestán anulováním výsledků !!!! Ve vlastním zájmu návštěvy informujte !!!
- Nástrahy a návnady – vše podle rybářského řádu Jemnice
- Každá ulovená ryba se před vrácením do vody musí ošetřit Klinikem
- Krmit je povoleno rukou, krmítkem, krmící raketou, kobrou, prakem, krmící lopatkou. Je povoleno používat PVA sáček nebo PVA niť.
- Lovit budou dvojčlenná družstva, s možností  jednoho pomocníka na čtyři pruty, každý prut s jedním návazcem a jedním háčkem bez protihrotu.
- Je zakázáno jakýmkoli způsobem upravovat břehy a porosty břehů
- Je zakázáno zavážení nástrah a návnad a vstupovat do vody
- Je zakázáno označení lovných míst
- Je zakázáno vyjíždění lodí na vodu v průběhu závodu
- Je zakázáno používání zavážecí lodičky
- Při nahazování, zdolávání a podebírání ryby nesmí závodník vstupovat do sektoru sousedního týmu
- Po čas závodu platí pravidla nádrže Dešná, která najdete na stránkách – http://www.rybari.jemnice.cz/index.php?pageřybarsky-rad a také budou k nahlédnutí u rozhodčích..
- povinnou výbavou týmu je odpadkový pytel, prostorný podběrák – min. 80cm ramena, vyháčkovací matrace z nenasákavého materiálu, dostatečně polstrovaná o rozměrech 80 x 120cm a 4ks eko saků, v 1 saku se smí přechovávat max. 2ks ryb! Při naplnění 3 saku ihned volat rozhodčího!!!
- Každý tým musí mít povinně kbelík s vodou na polévání ryb a focení bude probíhat vždy v kleče za podložkou!!!
- pohyb vozidel kolem nádrže je zakázán
- bodovány budou ryby s minimální váhou 7 kg včetně a to 1gr = 1 bod. Bodován bude kapr, amur a jeseter. Vítězem je družstvo s největším počtem bodů.
- po zvážení ryby rozhodčím za přítomnosti zástupce z vedlejšího týmu, je ryba vrácena do vody, a zapsána do úlovkového listu. Vše musí potvrdit sousední team svým podpisem.
- Sousední tým má povinnost chodit k vážení.
- pokud se zdolávaná ryba dotkne sestavy soupeřů a ti podají protest, je ryba vrácena do vody a není bodována
- Každá ulovená ryba musí být vylovena podběrákem a vyháčkovaná na podložce
-Při závěrečném signálu-klaksonu auta pro ukončení závodu,musí bít ryba zaseknutá,to znamená zvednutý prut a zdolávaná a závodník je povinnen ihned nahlas zakřičet na sousední team-MÁM RYBU!!! a to tak,,aby sousední team o tom věděli,ryba zaseknuta po signálu-se neuznává!!!  Ryba zaseknutá dle regulí,musí se zdolat do 15minut po skončení závodu a po tomto čase se ryba neuznává.Pokud nějaký team chce podat protest proti sousedovy co nereguelně zasekl rybu po signálu,musí ihned podat protest pořadateli do 15 minut!!!Pořadatel se bude tímto ptoblémem ihned zabívat.
Team co podá nějaký protest po vyhlášení,má smůlu a pořadatel se timto už nebude zabívat.
- pokud dojde po skončení závodu ke shodnému výsledku, vyhrává družstvo, které ulovilo těžší rybu
- nejtěžší ulovená ryba bude ohodnocena cenou. Pokud dojde ke shodě váhy, rozhodne větší ulovená ryba ( délka ryby ) a pokud i tato bude shodná je rozhodující dřívější čas ulovení ryby
- při hrubém porušení pravidel bude týmu anulován výsledek. Při druhém porušení pravidel bude tým vyloučen ze závodu a to  bez náhrady

Hrubým porušením pravidel je myšleno:
- nedodržení výše vypsaných pravidel, či pravidel rybníku Dešná a DAFISHING  Lastia
- nepořádek na lovném místě
- rušení ostatních týmů hlasitými projevy a svým chováním
- pokusem o podvod nebo podvodem

Protest může podat  kapitán  týmu každému rozhodčímu a to neprodleně. Pokud tým podává protest, musí složit k rukám hlavního rozhodčího kauci ve výši 1.000,- Kč, která při neoprávněném protestu propadá ve prospěch pořadatele. Na protesty podané po ukončení závodů nebude brán zřetel.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel.

Závodníci startují na vlastní nebezpečí!!!!!!
Závodníci zodpovídají za své jednání,zdraví a svoje vybavení a škody co způsobí jiným!!!!


Losování:
Losovat se bude podle pořadí přihlášených závodních týmů a zástupce vylosuje nejdříve pořadí k losování a poté při druhém losování svůj sektor. Losuje se dvakrát a výměna míst není možná. Pokud se některý tým nebude moci dostavit ve stanoveném termínu, vylosuje si místo až při svém příjezdu, nebo mu bude přiděleno místo volné.


Přihlášky:
Přehledy týmů budou probíhat na stránkách www.mrk.cz v seznamu závodů a na  www.dafishing.cz  - DAFISHING. Přihláška musí obsahovat jméno kapitána, kontaktní email, název týmu a tel.kontakt. Přihlášky zasílejte na email lastia.ds@email.cz

Startovné: Startovné se bude platit bankovním převodem na účet č. 2100550113/2010 FIO banka - nejpozději do 14 dnů  od zaslání vaší přihlášky (do zprávy pro příjemce uvést jméno týmu nebo závodníka),pořadatel přišlou platbu vždy potvrdí smskou a nebo emailem,pokud tak neučinil,poslali jste peníze bez variabilního symbolu-což je název týmu!!!!.
Pro zahraniční týmy č.účtu – IBAN CZ0620100000002100550113.  SWIFT/BIC:FIOBCZPPXXX

Poslední možný termín pro zaslání přihlášky je 8.9.2015.
Po uhrazení startovného bude registrace platná. Kdo platbu do 14 dnů od podání přihlášky neprovede, automaticky ze startovní listiny vypadává.
Pořadatel může závod bez udání důvodů zrušit. V tomto případě se startovné bude vracet v plné výši.
Platbou startovného závodní tým souhlasí s uvedenými pravidly.

Dojde-li k nesrovnalostem mezi pravidly DAFISHING Lastia a řádem Jemnice platí pravidla  DAFISHING– Lastia.

Průměrná známka: 1,50

Komentář ke článku (0)

Anketa:
Hlasovalo 0 čtenářů.

Dešná podzim 2015 9-11.10.2015

7.9.2015 NOVINKA Trvalý odkaz

Dešná podzim 2015 Omezené krmení,DAfishing Lastia cup

Datum akce: 9.10.2015


Zaměření: Kaprařina

Kraj: Vysočina

DAFISHING – LASTIA  CUP  DEŠNÁ 2015

Pozor!!!! od roku 2015 spolek rybářů Jemnice-vyžaduje podložku vaničkového typu!!!!!Kdo nebude mět-nebude závodit!!!!

Datum konání závodu: 9.10. 2015 – 11.10.2015

Pořadatel závodu: David Sedláček, tel. 606 073 453 emeil- lastia.ds@email.cz

Garant závodu: DAFISHING  specialista na nástrahy a návnady pro ryby od firmy Lastia.Plzeň  Na Roudné 119  Psč.301 00  tel.608 172 969  Email-info@dafishing.cz

Závod:
Jedná se o uzavřený závod s omezeným množstvím krmení pro max. 34 dvou až tří členných družstev, kdy třetí člen je veden jako pomocník a může se aktivně účastnit lovu. Lov ryb je povolen na čtyři pruty.

Popis závodu:
Délka závodu je 50 hodin, chytá se nonstop na vodní nádrži Dešná o rozloze 15 ha. Bodovaná ryba je kapr, amur a jeseter o min. hmotnosti 7 kg včetně. Závod bude možné sledovat on-line na http://www.mrk.cz/

Krmení:
Jedná se  o závod s omezeným množstvím krmení
Maximálně 30kg  boilies, pelet, pop up, pasty,dipy ….. 
Maximálně 30kg  partiklu – kukuřice, řepka,pšenice, methodmix …..
Jako nástrahu je zakázáno používat živou a mrtvou rybičku, nebo její části, včetně všech umělých  napodobenin. Vnadit se nesmí: luštěninami (hrách, boby, apod…), syrovým masem, krví,suchou kukuřicí,  škrkavkami a veškerými chráněnými živočichy.

Startovné:  4.000,- Kč za 2 až 3 členný tým. Pokud tým po uhrazení startovného zruší účast na závodech, může tak učinit do 9.9.2015 – bude mu vrácena částka 3.800,-Kč. (zahraničnímu týmu bude vrácena částka ponížená o aktuální bankovní poplatek).  Po tomto termínu se startovné nevrací a družstvo si musí zajistit náhradu. Náhradní družstvo si může změnit název.

Časový harmonogram:

Čtvrtek 8.10.2015
     
      od 16hod.-závody v hodu do dálky-pro vítěze krmení od f.Lastia
      od 17.00hod.    –  sud piva zdarma-účast dobrovolná, občerstvení zajišťuje p. Kasal

Pátek 9.10.2015   
  6.00 -  7.00 hod.  - losování
  7.30 - 10.00 hod  - přeprava na místa
10.00 - 10.50 hod. – vážení krmení
                      - 11.00 hod  - start závodu

Neděle 11.10.2015
13.00 hod  - ukončení závodů
                        15.00 hod  - vyhlášení závodů

Během závodů bude jídlo zajišťovat a prodávat p. Kasal v karavanu – bufetu. Nabízí teplé obědy, večeře, polévky, uzeniny, pivo, alko, nealko, kávu a atd….
Ceny:

1. místo – pohár, hotovost  - 20.000Kč  + krmení od f. Lastia v hodnotě 4.000,-Kč
2. místo – pohár, hotovost - 12.000,-Kč + krmení od f. Lastia v hodnotě 4.000,-Kč
3. místo – pohár,hotovost -8.000kč + krmení od f. Lastia v hodnotě 3.000,-Kč
4. místo–krmení v hodnotě 3.000kč
5- 10. místo – ceny od sponzorů
Cena za největší rybu – pohár + krmení od f.Lastia

Pravidla DAFISHING - Lastia Cup Dešná 2014

- Maximálně 30kg – boilies, pelety, pop up boilies, dipy, tekuté nebo práškové  posilovače, pasty.
- Maximálně 30kg partiklu – kukuřice, řepka, konopí, methodmix, obilí.
- Všechno krmení bude před závodem zváženo rozhodčími v sektoru družstva a každý závodník musí předložit – ukázat všechny osobní věci a automobil k nahlédnutí rozhodčímu pro kontrolu.
- Všechno krmení, které bude mít tým navíc, propadá pořadateli!!!!
- Pokud tým bude mýt vedle sebe auto po čas závodu,nesmí bouchat dveřmi a rušit ostatní týmy a všechny auta se otočí při příjezdu na lovné místo po směru k odjezdu,auta nesmí vjíždět na pole.
- Pokud k závodnímu týmu přijede návštěva,  musí se předem přihlásit u rozhodčích a předložit věci ke kontrole, pokud tak neučiní, zodpovídá za ni tým, ke kterému přišla a ten bude potrestán anulováním výsledků !!!! Ve vlastním zájmu návštěvy informujte !!!
- Nástrahy a návnady – vše podle rybářského řádu Jemnice
- Každá ulovená ryba se před vrácením do vody musí ošetřit Klinikem
- Krmit je povoleno rukou, krmítkem, krmící raketou, kobrou, prakem, krmící lopatkou. Je povoleno používat PVA sáček nebo PVA niť.
- Lovit budou dvojčlenná družstva, s možností  jednoho pomocníka na čtyři pruty, každý prut s jedním návazcem a jedním háčkem bez protihrotu.
- Je zakázáno jakýmkoli způsobem upravovat břehy a porosty břehů
- Je zakázáno zavážení nástrah a návnad a vstupovat do vody
- Je zakázáno označení lovných míst
- Je zakázáno vyjíždění lodí na vodu v průběhu závodu
- Je zakázáno používání zavážecí lodičky
- Při nahazování, zdolávání a podebírání ryby nesmí závodník vstupovat do sektoru sousedního týmu
- Po čas závodu platí pravidla nádrže Dešná, která najdete na stránkách – http://www.rybari.jemnice.cz/index.php?pageřybarsky-rad a také budou k nahlédnutí u rozhodčích..
- povinnou výbavou týmu je odpadkový pytel, prostorný podběrák – min. 80cm ramena, vyháčkovací matrace z nenasákavého materiálu, dostatečně polstrovaná o rozměrech 80 x 120cm a 4ks eko saků, v 1 saku se smí přechovávat max. 2ks ryb! Při naplnění 3 saku ihned volat rozhodčího!!!
- Každý tým musí mít povinně kbelík s vodou na polévání ryb a focení bude probíhat vždy v kleče za podložkou!!!
- pohyb vozidel kolem nádrže je zakázán
- bodovány budou ryby s minimální váhou 7 kg včetně a to 1gr = 1 bod. Bodován bude kapr, amur a jeseter. Vítězem je družstvo s největším počtem bodů.
- po zvážení ryby rozhodčím za přítomnosti zástupce z vedlejšího týmu, je ryba vrácena do vody, a zapsána do úlovkového listu. Vše musí potvrdit sousední team svým podpisem.
- Sousední tým má povinnost chodit k vážení.
- pokud se zdolávaná ryba dotkne sestavy soupeřů a ti podají protest, je ryba vrácena do vody a není bodována
- Každá ulovená ryba musí být vylovena podběrákem a vyháčkovaná na podložce
-Při závěrečném signálu-klaksonu auta pro ukončení závodu,musí bít ryba zaseknutá,to znamená zvednutý prut a zdolávaná a závodník je povinnen ihned nahlas zakřičet na sousední team-MÁM RYBU!!! a to tak,,aby sousední team o tom věděli,ryba zaseknuta po signálu-se neuznává!!!  Ryba zaseknutá dle regulí,musí se zdolat do 15minut po skončení závodu a po tomto čase se ryba neuznává.Pokud nějaký team chce podat protest proti sousedovy co nereguelně zasekl rybu po signálu,musí ihned podat protest pořadateli do 15 minut!!!Pořadatel se bude tímto ptoblémem ihned zabívat.
Team co podá nějaký protest po vyhlášení,má smůlu a pořadatel se timto už nebude zabívat.
- pokud dojde po skončení závodu ke shodnému výsledku, vyhrává družstvo, které ulovilo těžší rybu
- nejtěžší ulovená ryba bude ohodnocena cenou. Pokud dojde ke shodě váhy, rozhodne větší ulovená ryba ( délka ryby ) a pokud i tato bude shodná je rozhodující dřívější čas ulovení ryby
- při hrubém porušení pravidel bude týmu anulován výsledek. Při druhém porušení pravidel bude tým vyloučen ze závodu a to  bez náhrady

Hrubým porušením pravidel je myšleno:
- nedodržení výše vypsaných pravidel, či pravidel rybníku Dešná a DAFISHING  Lastia
- nepořádek na lovném místě
- rušení ostatních týmů hlasitými projevy a svým chováním
- pokusem o podvod nebo podvodem

Protest může podat  kapitán  týmu každému rozhodčímu a to neprodleně. Pokud tým podává protest, musí složit k rukám hlavního rozhodčího kauci ve výši 1.000,- Kč, která při neoprávněném protestu propadá ve prospěch pořadatele. Na protesty podané po ukončení závodů nebude brán zřetel.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel.

Závodníci startují na vlastní nebezpečí!!!!!!
Závodníci zodpovídají za své jednání,zdraví a svoje vybavení a škody co způsobí jiným!!!!


Losování:
Losovat se bude podle pořadí přihlášených závodních týmů a zástupce vylosuje nejdříve pořadí k losování a poté při druhém losování svůj sektor. Losuje se dvakrát a výměna míst není možná. Pokud se některý tým nebude moci dostavit ve stanoveném termínu, vylosuje si místo až při svém příjezdu, nebo mu bude přiděleno místo volné.


Přihlášky:
Přehledy týmů budou probíhat na stránkách www.mrk.cz v seznamu závodů a na  www.dafishing.cz  - DAFISHING. Přihláška musí obsahovat jméno kapitána, kontaktní email, název týmu a tel.kontakt. Přihlášky zasílejte na email lastia.ds@email.cz

Startovné: Startovné se bude platit bankovním převodem na účet č. 2100550113/2010 FIO banka - nejpozději do 14 dnů  od zaslání vaší přihlášky (do zprávy pro příjemce uvést jméno týmu nebo závodníka),pořadatel přišlou platbu vždy potvrdí smskou a nebo emailem,pokud tak neučinil,poslali jste peníze bez variabilního symbolu-což je název týmu!!!!.
Pro zahraniční týmy č.účtu – IBAN CZ0620100000002100550113.  SWIFT/BIC:FIOBCZPPXXX

Poslední možný termín pro zaslání přihlášky je 8.9.2015.
Po uhrazení startovného bude registrace platná. Kdo platbu do 14 dnů od podání přihlášky neprovede, automaticky ze startovní listiny vypadává.
Pořadatel může závod bez udání důvodů zrušit. V tomto případě se startovné bude vracet v plné výši.
Platbou startovného závodní tým souhlasí s uvedenými pravidly.

Dojde-li k nesrovnalostem mezi pravidly DAFISHING Lastia a řádem Jemnice platí pravidla  DAFISHING– Lastia.

Průměrná známka: 2,00

Komentář ke článku (0)

Dafishing Lastia cup Asuán 21-24.5.2015

Asuán 72h,návazec max.50cm!na sektor 1-10,11-20 DAfishing Lastia cup

Datum akce: 21.5.2015


Zaměření:
Kaprařina

Kraj: Vysočina

DAFISHING – LASTIA  CUP  ASUÁN 2015Datum konání závodu: 21.5. 2015 – 24.5.2015

Pořadatel závodu: David Sedláček, tel. 606 073 453 emeil- lastia.ds@email.cz

Garant závodu: DAFISHING  specialista na nástrahy a návnady pro ryby od firmy Lastia.Plzeň  Na Roudné 119  Psč.301 00  tel.608 172 969  Email-info@dafishing.cz

Závod:
Jedná se o uzavřený závod s omezeným množstvím krmení pro max. 20 dvou až tří členných družstev, kdy třetí člen je veden jako pomocník a může se aktivně účastnit lovu. Lov ryb je povolen na čtyři pruty.

Popis závodu:
Délka závodu je 72 hodin, chytá se nonstop na vodní nádrži Asuán. Bodovaná ryba je kapr, amur a jeseter o min. hmotnosti 4 kg včetně.
Krmení:
Jedná se o závody s omezenou dobou krmení – krmit se smí pouze ½ hod. :
- čtvrtek od 10.00 - 10.30hod., 17.00 – 17.30 hod
- pátek od 7.30-8.00.hod, 17.00-17.30hod
- sobota od 7.30 – 8.00hod., 17.00 – 17.30 hod.
- neděle od 7.30 – 8.00 hod.
Krmení bude probíhat vždy jedním členem teamu, tzn.žádný team nebude krmit současně – kobrou, spombou, košíčkem, lopatkou …
Krmení začne a skončí vždy na signál od rozhodčího.
Délka návazce je maximálně 50 cm. !!!
Krmítko je zakázané. Zákaz obalování olov pastou a těsty !!! PVA povoleno.
Jako nástrahu je zakázáno používat živou a mrtvou rybičku, nebo její části, včetně všech umělých  napodobenin. Vnadit se nesmí: luštěninami (hrách, boby, apod…), syrovým masem, krví,  škrkavkami a veškerými chráněnými živočichy.

Startovné:  7.000,- Kč za 2 až 3 členný tým. Pokud tým po uhrazení startovného zruší účast na závodech, může tak učinit do 20.4.2015 – bude mu vrácena částka 6.800Kč. (zahraničnímu týmu bude vrácena částka ponížená o aktuální bankovní poplatek).  Po tomto termínu se startovné nevrací a družstvo si musí zajistit náhradu. Náhradní družstvo si může změnit název,úhradou startovného závodní tým souhlasí s uvedenými pravidly.

Časový harmonogram:

Čtvrtek 21.05.2015     
6.30-7.30hod -losování
7.30-přeprava na místa
10.00hod-start závodu     
     

Neděle 24.05.2015
10.00 hod  - ukončení závodů
                        12.00 hod  - vyhlášení závodů

Během závodů bude jídlo zajišťovat a prodávat spolek Mladoňovice – v bufetu. Nabízí teplé snídaně, obědy, večeře, polévky, uzeniny, pivo, alko, nealko, kávu a atd….  Jedno menu na celý závod (3x snídaně, 4x oběd, 3x večeře) – 750,- Kč.


Ceny: závodit se bude na 2 sektory.

Sektor A –stanoviště č.1-10.

Sektor B-stanoviště č.11-20.

Výhry-Cena za nejtěžší rybu-pohár +cena od sponzora
            Sektor A-
 
1. místo – poháry, hotovost - 20.000,-Kč
2. místo – poháry,hotovost -14.000,- kč
3. místo– poháry,hotovost-8.000kčSektor B-

1.místo-poháry,hotovost-20.000kč
2.místo-poháry,hotovost-14.000kč
3.místo-poháry,hotovost-8.000kč

Pravidla DAFISHING - Lastia Cup Asuán 2014

- Nástrahy a návnady – vše podle rybářského řádu spolku Mladoňovice
- Každá ulovená ryba se před vrácením do vody musí ošetřit Klinikem
- Krmit je povoleno rukou, krmící raketou, kobrou, prakem, krmící lopatkou. Je povoleno používat PVA sáček nebo PVA niť.
- Lovit budou dvojčlenná družstva, s možností  jednoho pomocníka na čtyři pruty, každý prut s jedním návazcem a jedním háčkem bez protihrotu.
- Je zakázáno jakýmkoli způsobem upravovat břehy a porosty břehů
- Je zakázáno zavážení nástrah a návnad a vstupovat do vody
- Je zakázáno označení lovných míst
- Je zakázáno vyjíždění lodí na vodu v průběhu závodu
- Je zakázáno používání zavážecí lodičky
- Při nahazování, zdolávání a podebírání ryby nesmí závodník vstupovat do sektoru sousedního týmu
- Po čas závodu platí pravidla nádržeAsuán, která najdete na stránkách –
http://www.rybari-mladonovice.unas.cz/vykendovy_lov.html a také budou k nahlédnutí u rozhodčích..
- povinnou výbavou týmu je odpadkový pytel, prostorný podběrák – min. 80cm ramena, vyháčkovací matrace z nenasákavého materiálu, dostatečně polstrovaná o rozměrech 80 x 120cm a 4ks eko saků, v 1 saku se smí přechovávat max. 2ks ryb! Při naplnění 3 saku ihned volat rozhodčího!!!
- Každý tým musí mít povinně kbelík s vodou na polévání ryb a focení bude probíhat vždy v kleče za podložkou!!!
- pohyb vozidel kolem nádrže je zakázán
- bodovány budou ryby s minimální váhou 4 kg včetně a to 1gr = 1 bod. Bodován bude kapr, amur a jeseter. Vítězem je družstvo s největším počtem bodů.
- po zvážení ryby rozhodčím za přítomnosti zástupce z vedlejšího týmu, je ryba vrácena do vody, a zapsána do úlovkového listu. Vše musí potvrdit rozhodčí a sousední tým svým podpisem.
- Sousední tým je povinen chodit k vážení na vyzvání rozhodčího
- pokud se zdolávaná ryba dotkne sestavy soupeřů a ti podají protest, je ryba vrácena do vody a není bodována
- Každá ulovená ryba musí být vylovena podběrákem a vyháčkovaná na podložce
- pokud dojde po skončení závodu ke shodnému výsledku, vyhrává družstvo, které ulovilo těžší rybu
- nejtěžší ulovená ryba bude ohodnocena cenou. Pokud dojde ke shodě váhy, je rozhodující dřívější čas ulovení ryby.
- při hrubém porušení pravidel bude týmu anulován výsledek. Při druhém porušení pravidel bude tým vyloučen ze závodu a to  bez náhrady

Hrubým porušením pravidel je myšleno:
- nedodržení výše vypsaných pravidel, či pravidel rybníku Asuán a DAFISHING  Lastia
- nepořádek na lovném místě
- rušení ostatních týmů hlasitými projevy a svým chováním
- pokusem o podvod nebo podvodem

Protest může podat  kapitán  týmu každému rozhodčímu a to neprodleně. Pokud tým podává protest, musí složit k rukám hlavního rozhodčího kauci ve výši 1.000,- Kč, která při neoprávněném protestu propadá ve prospěch pořadatele. Na protesty podané po ukončení závodů nebude brán zřetel.Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel.

Závodníci startují na vlastní nebezpečí!!!!!!
Závodníci zodpovídají za své jednání a svoje vybavení!!!!


Losování:
Losovat se bude podle pořadí přihlášených závodních týmů a zástupce vylosuje nejdříve pořadí k losování a poté při druhém losování svůj sektor.
Pokud se některý tým nebude moci dostavit ve stanoveném termínu, bude mu přiděleno místo volné.


Přihlášky:
Přehledy týmů budou probíhat na stránkách 
www.dafishing.cz  - DAFISHING. Přihláška musí obsahovat jméno kapitána, kontaktní email, název týmu a tel.kontakt. Přihlášky zasílejte na email lastia.ds@email.cz

Startovné:
Startovné se bude platit bankovním převodem na účet č. 2100550113/2010 FIO banka - nejpozději do 14 dnů  od zaslání vaší přihlášky (do zprávy pro příjemce uvést jméno týmu nebo závodníka).
Pro zahraniční týmy č.účtu – IBAN CZ0620100000002100550113.  SWIFT/BIC:FIOBCZPPXXX
Poslední možný termín pro zaslání přihlášky je 20.4.2015.
Po uhrazení startovného bude registrace platná. Kdo platbu do 14 dnů od podání přihlášky neprovede, automaticky ze startovní listiny vypadává.
Pořadatel může závod bez udání důvodů zrušit. V tomto případě se startovné bude vracet v plné výši.

Dojde-li k nesrovnalostem mezi pravidly DAFISHING Lastia a řádem spolku Mladoňovice, platí pravidla  DAFISHING– Lastia.

 

Asuán 72h,návazec max.50cm!na sektor 1-10,11-20 DAfishing Lastia cup

Datum akce: 21.5.2015


Zaměření:
Kaprařina

Kraj: Vysočina

DAFISHING – LASTIA  CUP  ASUÁN 2015Datum konání závodu: 21.5. 2015 – 24.5.2015

Pořadatel závodu: David Sedláček, tel. 606 073 453 emeil- lastia.ds@email.cz

Garant závodu: DAFISHING  specialista na nástrahy a návnady pro ryby od firmy Lastia.Plzeň  Na Roudné 119  Psč.301 00  tel.608 172 969  Email-info@dafishing.cz

Závod:
Jedná se o uzavřený závod s omezeným množstvím krmení pro max. 20 dvou až tří členných družstev, kdy třetí člen je veden jako pomocník a může se aktivně účastnit lovu. Lov ryb je povolen na čtyři pruty.

Popis závodu:
Délka závodu je 72 hodin, chytá se nonstop na vodní nádrži Asuán. Bodovaná ryba je kapr, amur a jeseter o min. hmotnosti 4 kg včetně.
Krmení:
Jedná se o závody s omezenou dobou krmení – krmit se smí pouze ½ hod. :
- čtvrtek od 10.00 - 10.30hod., 17.00 – 17.30 hod
- pátek od 7.30-8.00.hod, 17.00-17.30hod
- sobota od 7.30 – 8.00hod., 17.00 – 17.30 hod.
- neděle od 7.30 – 8.00 hod.
Krmení bude probíhat vždy jedním členem teamu, tzn.žádný team nebude krmit současně – kobrou, spombou, košíčkem, lopatkou …
Krmení začne a skončí vždy na signál od rozhodčího.
Délka návazce je maximálně 50 cm. !!!
Krmítko je zakázané. Zákaz obalování olov pastou a těsty !!! PVA povoleno.
Jako nástrahu je zakázáno používat živou a mrtvou rybičku, nebo její části, včetně všech umělých  napodobenin. Vnadit se nesmí: luštěninami (hrách, boby, apod…), syrovým masem, krví,  škrkavkami a veškerými chráněnými živočichy.

Startovné:  7.000,- Kč za 2 až 3 členný tým. Pokud tým po uhrazení startovného zruší účast na závodech, může tak učinit do 20.4.2015 – bude mu vrácena částka 6.800Kč. (zahraničnímu týmu bude vrácena částka ponížená o aktuální bankovní poplatek).  Po tomto termínu se startovné nevrací a družstvo si musí zajistit náhradu. Náhradní družstvo si může změnit název,úhradou startovného závodní tým souhlasí s uvedenými pravidly.

Časový harmonogram:

Čtvrtek 21.05.2015     
6.30-7.30hod -losování
7.30-přeprava na místa
10.00hod-start závodu     
     

Neděle 24.05.2015
10.00 hod  - ukončení závodů
                        12.00 hod  - vyhlášení závodů

Během závodů bude jídlo zajišťovat a prodávat spolek Mladoňovice – v bufetu. Nabízí teplé snídaně, obědy, večeře, polévky, uzeniny, pivo, alko, nealko, kávu a atd….  Jedno menu na celý závod (3x snídaně, 4x oběd, 3x večeře) – 750,- Kč.


Ceny: závodit se bude na 2 sektory.

Sektor A –stanoviště č.1-10.

Sektor B-stanoviště č.11-20.

Výhry-Cena za nejtěžší rybu-pohár +cena od sponzora
            Sektor A-
 
1. místo – poháry, hotovost - 20.000,-Kč
2. místo – poháry,hotovost -14.000,- kč
3. místo– poháry,hotovost-8.000kčSektor B-

1.místo-poháry,hotovost-20.000kč
2.místo-poháry,hotovost-14.000kč
3.místo-poháry,hotovost-8.000kč

Pravidla DAFISHING - Lastia Cup Asuán 2014

- Nástrahy a návnady – vše podle rybářského řádu spolku Mladoňovice
- Každá ulovená ryba se před vrácením do vody musí ošetřit Klinikem
- Krmit je povoleno rukou, krmící raketou, kobrou, prakem, krmící lopatkou. Je povoleno používat PVA sáček nebo PVA niť.
- Lovit budou dvojčlenná družstva, s možností  jednoho pomocníka na čtyři pruty, každý prut s jedním návazcem a jedním háčkem bez protihrotu.
- Je zakázáno jakýmkoli způsobem upravovat břehy a porosty břehů
- Je zakázáno zavážení nástrah a návnad a vstupovat do vody
- Je zakázáno označení lovných míst
- Je zakázáno vyjíždění lodí na vodu v průběhu závodu
- Je zakázáno používání zavážecí lodičky
- Při nahazování, zdolávání a podebírání ryby nesmí závodník vstupovat do sektoru sousedního týmu
- Po čas závodu platí pravidla nádržeAsuán, která najdete na stránkách –
http://www.rybari-mladonovice.unas.cz/vykendovy_lov.html a také budou k nahlédnutí u rozhodčích..
- povinnou výbavou týmu je odpadkový pytel, prostorný podběrák – min. 80cm ramena, vyháčkovací matrace z nenasákavého materiálu, dostatečně polstrovaná o rozměrech 80 x 120cm a 4ks eko saků, v 1 saku se smí přechovávat max. 2ks ryb! Při naplnění 3 saku ihned volat rozhodčího!!!
- Každý tým musí mít povinně kbelík s vodou na polévání ryb a focení bude probíhat vždy v kleče za podložkou!!!
- pohyb vozidel kolem nádrže je zakázán
- bodovány budou ryby s minimální váhou 4 kg včetně a to 1gr = 1 bod. Bodován bude kapr, amur a jeseter. Vítězem je družstvo s největším počtem bodů.
- po zvážení ryby rozhodčím za přítomnosti zástupce z vedlejšího týmu, je ryba vrácena do vody, a zapsána do úlovkového listu. Vše musí potvrdit rozhodčí a sousední tým svým podpisem.
- Sousední tým je povinen chodit k vážení na vyzvání rozhodčího
- pokud se zdolávaná ryba dotkne sestavy soupeřů a ti podají protest, je ryba vrácena do vody a není bodována
- Každá ulovená ryba musí být vylovena podběrákem a vyháčkovaná na podložce
- pokud dojde po skončení závodu ke shodnému výsledku, vyhrává družstvo, které ulovilo těžší rybu
- nejtěžší ulovená ryba bude ohodnocena cenou. Pokud dojde ke shodě váhy, je rozhodující dřívější čas ulovení ryby.
- při hrubém porušení pravidel bude týmu anulován výsledek. Při druhém porušení pravidel bude tým vyloučen ze závodu a to  bez náhrady

Hrubým porušením pravidel je myšleno:
- nedodržení výše vypsaných pravidel, či pravidel rybníku Asuán a DAFISHING  Lastia
- nepořádek na lovném místě
- rušení ostatních týmů hlasitými projevy a svým chováním
- pokusem o podvod nebo podvodem

Protest může podat  kapitán  týmu každému rozhodčímu a to neprodleně. Pokud tým podává protest, musí složit k rukám hlavního rozhodčího kauci ve výši 1.000,- Kč, která při neoprávněném protestu propadá ve prospěch pořadatele. Na protesty podané po ukončení závodů nebude brán zřetel.Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel.

Závodníci startují na vlastní nebezpečí!!!!!!
Závodníci zodpovídají za své jednání a svoje vybavení!!!!


Losování:
Losovat se bude podle pořadí přihlášených závodních týmů a zástupce vylosuje nejdříve pořadí k losování a poté při druhém losování svůj sektor.
Pokud se některý tým nebude moci dostavit ve stanoveném termínu, bude mu přiděleno místo volné.


Přihlášky:
Přehledy týmů budou probíhat na stránkách 
www.dafishing.cz  - DAFISHING. Přihláška musí obsahovat jméno kapitána, kontaktní email, název týmu a tel.kontakt. Přihlášky zasílejte na email lastia.ds@email.cz

Startovné:
Startovné se bude platit bankovním převodem na účet č. 2100550113/2010 FIO banka - nejpozději do 14 dnů  od zaslání vaší přihlášky (do zprávy pro příjemce uvést jméno týmu nebo závodníka).
Pro zahraniční týmy č.účtu – IBAN CZ0620100000002100550113.  SWIFT/BIC:FIOBCZPPXXX
Poslední možný termín pro zaslání přihlášky je 20.4.2015.
Po uhrazení startovného bude registrace platná. Kdo platbu do 14 dnů od podání přihlášky neprovede, automaticky ze startovní listiny vypadává.
Pořadatel může závod bez udání důvodů zrušit. V tomto případě se startovné bude vracet v plné výši.

Dojde-li k nesrovnalostem mezi pravidly DAFISHING Lastia a řádem spolku Mladoňovice, platí pravidla  DAFISHING– Lastia.

 

Dafishing Lastia cup Asuán 21-24.5.2015

4.5.2015 NOVINKA Trvalý odkaz

 

Asuán 72h,návazec max.50cm!na sektor 1-10,11-20 DAfishing Lastia cup

Datum akce: 21.5.2015


Zaměření: Kaprařina

Kraj: Vysočina

DAFISHING – LASTIA  CUP  ASUÁN 2015Datum konání závodu: 21.5. 2015 – 24.5.2015

Pořadatel závodu: David Sedláček, tel. 606 073 453 emeil- lastia.ds@email.cz

Garant závodu: DAFISHING  specialista na nástrahy a návnady pro ryby od firmy Lastia.Plzeň  Na Roudné 119  Psč.301 00  tel.608 172 969  Email-info@dafishing.cz

Závod:
Jedná se o uzavřený závod s omezeným množstvím krmení pro max. 20 dvou až tří členných družstev, kdy třetí člen je veden jako pomocník a může se aktivně účastnit lovu. Lov ryb je povolen na čtyři pruty.

Popis závodu:
Délka závodu je 72 hodin, chytá se nonstop na vodní nádrži Asuán. Bodovaná ryba je kapr, amur a jeseter o min. hmotnosti 4 kg včetně.
Krmení:
Jedná se o závody s omezenou dobou krmení – krmit se smí pouze ½ hod. :
- čtvrtek od 10.30 - 11.00hod., 17.00 – 17.30 hod
- pátek od 7.30-8.00.hod, 17.00-17.30hod
- sobota od 7.30 – 8.00hod., 17.00 – 17.30 hod.
- neděle od 7.30 – 8.00 hod.
Krmení bude probíhat vždy jedním členem teamu, tzn.žádný team nebude krmit současně – kobrou, spombou, košíčkem, lopatkou …
Krmení začne a skončí vždy na signál od rozhodčího.
Délka návazce je maximálně 50 cm. !!!
Krmítko je zakázané. Zákaz obalování olov pastou a těsty !!! PVA povoleno.
Jako nástrahu je zakázáno používat živou a mrtvou rybičku, nebo její části, včetně všech umělých  napodobenin. Vnadit se nesmí: luštěninami (hrách, boby, apod…), syrovým masem, krví,  škrkavkami a veškerými chráněnými živočichy.

Startovné:  7.000,- Kč za 2 až 3 členný tým. Pokud tým po uhrazení startovného zruší účast na závodech, může tak učinit do 20.4.2015 – bude mu vrácena částka 6.800Kč. (zahraničnímu týmu bude vrácena částka ponížená o aktuální bankovní poplatek).  Po tomto termínu se startovné nevrací a družstvo si musí zajistit náhradu. Náhradní družstvo si může změnit název,úhradou startovného závodní tým souhlasí s uvedenými pravidly.

Časový harmonogram:

Čtvrtek 21.05.2015     
6.30-7.30hod -losování
7.30-přeprava na místa
10.00hod-start závodu     
     

Neděle 24.05.2015
10.00 hod  - ukončení závodů
                        12.00 hod  - vyhlášení závodů

Během závodů bude jídlo zajišťovat a prodávat spolek Mladoňovice – v bufetu. Nabízí teplé snídaně, obědy, večeře, polévky, uzeniny, pivo, alko, nealko, kávu a atd….  Jedno menu na celý závod (3x snídaně, 4x oběd, 3x večeře) – 750,- Kč.


Ceny: závodit se bude na 2 sektory.

Sektor A –stanoviště č.1-10.

Sektor B-stanoviště č.11-20.

Výhry-Cena za nejtěžší rybu-pohár +cena od sponzora
            Sektor A-
 
1. místo – poháry, hotovost - 20.000,-Kč
2. místo – poháry,hotovost -14.000,- kč
3. místo– poháry,hotovost-8.000kčSektor B-

1.místo-poháry,hotovost-20.000kč
2.místo-poháry,hotovost-14.000kč
3.místo-poháry,hotovost-8.000kč

Pravidla DAFISHING - Lastia Cup Asuán 2014

- Nástrahy a návnady – vše podle rybářského řádu spolku Mladoňovice
- Každá ulovená ryba se před vrácením do vody musí ošetřit Klinikem
- Krmit je povoleno rukou, krmící raketou, kobrou, prakem, krmící lopatkou. Je povoleno používat PVA sáček nebo PVA niť.
- Lovit budou dvojčlenná družstva, s možností  jednoho pomocníka na čtyři pruty, každý prut s jedním návazcem a jedním háčkem bez protihrotu.
- Je zakázáno jakýmkoli způsobem upravovat břehy a porosty břehů
- Je zakázáno zavážení nástrah a návnad a vstupovat do vody
- Je zakázáno označení lovných míst
- Je zakázáno vyjíždění lodí na vodu v průběhu závodu
- Je zakázáno používání zavážecí lodičky
- Při nahazování, zdolávání a podebírání ryby nesmí závodník vstupovat do sektoru sousedního týmu
- Po čas závodu platí pravidla nádržeAsuán, která najdete na stránkách – http://www.rybari-mladonovice.unas.cz/vykendovy_lov.html a také budou k nahlédnutí u rozhodčích..
- povinnou výbavou týmu je odpadkový pytel, prostorný podběrák – min. 80cm ramena, vyháčkovací matrace z nenasákavého materiálu, dostatečně polstrovaná o rozměrech 80 x 120cm a 4ks eko saků, v 1 saku se smí přechovávat max. 2ks ryb! Při naplnění 3 saku ihned volat rozhodčího!!!
- Každý tým musí mít povinně kbelík s vodou na polévání ryb a focení bude probíhat vždy v kleče za podložkou!!!
- pohyb vozidel kolem nádrže je zakázán
- bodovány budou ryby s minimální váhou 4 kg včetně a to 1gr = 1 bod. Bodován bude kapr, amur a jeseter. Vítězem je družstvo s největším počtem bodů.
- po zvážení ryby rozhodčím za přítomnosti zástupce z vedlejšího týmu, je ryba vrácena do vody, a zapsána do úlovkového listu. Vše musí potvrdit rozhodčí a sousední tým svým podpisem.
- Sousední tým je povinen chodit k vážení na vyzvání rozhodčího
- pokud se zdolávaná ryba dotkne sestavy soupeřů a ti podají protest, je ryba vrácena do vody a není bodována
- Každá ulovená ryba musí být vylovena podběrákem a vyháčkovaná na podložce
- pokud dojde po skončení závodu ke shodnému výsledku, vyhrává družstvo, které ulovilo těžší rybu
- nejtěžší ulovená ryba bude ohodnocena cenou. Pokud dojde ke shodě váhy, je rozhodující dřívější čas ulovení ryby.
- při hrubém porušení pravidel bude týmu anulován výsledek. Při druhém porušení pravidel bude tým vyloučen ze závodu a to  bez náhrady

Hrubým porušením pravidel je myšleno:
- nedodržení výše vypsaných pravidel, či pravidel rybníku Asuán a DAFISHING  Lastia
- nepořádek na lovném místě
- rušení ostatních týmů hlasitými projevy a svým chováním
- pokusem o podvod nebo podvodem

Protest může podat  kapitán  týmu každému rozhodčímu a to neprodleně. Pokud tým podává protest, musí složit k rukám hlavního rozhodčího kauci ve výši 1.000,- Kč, která při neoprávněném protestu propadá ve prospěch pořadatele. Na protesty podané po ukončení závodů nebude brán zřetel.Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel.

Závodníci startují na vlastní nebezpečí!!!!!!
Závodníci zodpovídají za své jednání a svoje vybavení!!!!


Losování:
Losovat se bude podle pořadí přihlášených závodních týmů a zástupce vylosuje nejdříve pořadí k losování a poté při druhém losování svůj sektor.
Pokud se některý tým nebude moci dostavit ve stanoveném termínu, bude mu přiděleno místo volné.


Přihlášky:
Přehledy týmů budou probíhat na stránkách  www.dafishing.cz  - DAFISHING. Přihláška musí obsahovat jméno kapitána, kontaktní email, název týmu a tel.kontakt. Přihlášky zasílejte na email lastia.ds@email.cz

Startovné:
Startovné se bude platit bankovním převodem na účet č. 2100550113/2010 FIO banka - nejpozději do 14 dnů  od zaslání vaší přihlášky (do zprávy pro příjemce uvést jméno týmu nebo závodníka).
Pro zahraniční týmy č.účtu – IBAN CZ0620100000002100550113.  SWIFT/BIC:FIOBCZPPXXX
Poslední možný termín pro zaslání přihlášky je 20.4.2015.
Po uhrazení startovného bude registrace platná. Kdo platbu do 14 dnů od podání přihlášky neprovede, automaticky ze startovní listiny vypadává.
Pořadatel může závod bez udání důvodů zrušit. V tomto případě se startovné bude vracet v plné výši.

Dojde-li k nesrovnalostem mezi pravidly DAFISHING Lastia a řádem spolku Mladoňovice, platí pravidla  DAFISHING– Lastia.

 

[ První | 1 | 2 | >> | Poslední ]